16. Lindqvist - Estetiken

I det sextonde avsnittet av "Vördnad för det verkliga" talar Anton Carlson och Jennifer Lindqvist om estetik.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App